Elektron imza istifadəçiləri

Elektron imza kartı ilə daxil olmaq üçün elektron imza sertifikatını kart oxuyucu qurğusuna (card reader) qoymalısınız.